Asociatia Information&Quality Education
Asociatia Information&Quality Education

Despre

Cine suntem noi

Scopul asociației Information&Quality Education este:

dezvoltarea de proiecte educaționale care vizează sprijinirea tinerilor de valoare sau a celor cu probleme sociale precum și dezvoltarea de proiecte sociale pentru persoanele vârstnice cu afecțiuni severe în special a celor din categoria cu demență/Alzheimer.

Ce facem noi

Asociația are drept obiective:

 • dezvoltarea capitalului uman;
 • creșterea competitivității;
 • promovarea educației și formarii inițiale și continue de calitate;
 • promovarea culturii antreprenoriale și creșterea calității și productivității muncii;
 • promovarea și facilitarea inserției tinerilor și șomerilor pe piața muncii;
 • facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educație;
 • promovarea integrării și combaterea discriminării persoanelor dezavantajate pe piața muncii;
 • promovarea valorilor fundamentale ale libertății;
 • promovarea muncii creative;
 • promovarea dialogului social;
 • promovarea unor societăți inclusive și coezive bazate pe înțelegerea și respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;
 • dezvoltarea unor programe naționale și transnaționale pentru mobilizarea forței de muncă și consolidarea unei piețe a muncii;
 • dezvoltarea unor programe pentru înțelegerea grupurilor vulnerabile;
 • promovarea egalității de șanse între femei și bărbați;
 • promovarea nediscriminării;
 • promovarea cooperării între organizații;
 • dezvoltarea de programe și metode adecvate pentru furnizarea serviciilor sociale și de ocupare;
 • dezvoltarea de proiecte inovative în domeniul cercetării și educației;
 • dezvoltarea de proiecte software, design pentru publicitate, pagini web;
 • dezvoltare de servicii de informare;
 • participare ca promotor sau ca partener la diverse proiecte finanțate din fonduri naționale sau internaționale;
 • organizare de evenimente științifice;